Internet

Alle kamers en woningen op het IBB zijn voorzien van zeer snel internet (100 Mbps synchroon). Het internet maakt deel uit van het SSHnet en is gekoppeld aan SURFnet, de organisatie die ook internet levert aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Voor problemen met het internet kan je terecht bij de SSHnet helpdesk. Hier vind je ook de ‘fair use policy’ en de ‘terms of use’. Wanneer je gebruik maakt van het SSHnet ga je automatisch akkoord met deze twee documenten. De helpdesk is alleen per e-mail bereikbaar: helpdesk@sshnet.nl.

Om misbruik van het internet te voorkomen is er het SSH Abuse Team. Deze heeft als doel het helpen oplossen van technische storingen, terugdringen van spam, het tegengaan van misbruik van het internet, het bestrijden van virussen, etc. In principe zal je, bij normaal gebruik van je internetverbinding, nooit met hen in aanraking komen.

Aandachtspunten

Er is sprake van een Fair Use Policy (FUP). Deze staat niet vast, maar is erg ruim voor normaal gebruik. Overschrijd je deze FUP, dan zal je een waarschuwing ontvangen. Bij meerdere overtredingen kunnen er sancties worden opgelegd.

Wanneer je een virus op je computer hebt, is het mogelijk dat je aansluiting in quarantaine wordt gezet om verdere besmetting te voorkomen. Ook hierover word je ingelicht.

Tevens is het mogelijk dat het gebruik van een router tot storend verkeer kan leiden. Ook in deze gevallen kan het voorkomen dat je wordt afgesloten van het internet om de gevolgen voor andere bewoners te beperken. Het gebruik van modems en access points is in zijn geheel niet toegestaan.